Kirjakyläyhdistyksen historiaa

YHDISTYKSEN TOIMINNAN ESITTELY

Kerttu Tapiola järjesti 12 vuotta (1987-1998) Kertun Kirjapäiviä oman antikvariaattiliikkeensä edustalla, Sysmän Kirjakyläpäivien esimuotoa. Vuodesta 1999 alkaen Sysmän Kirjakyläyhdistys on järjestänyt kesäiset kaksi-kolmipäiväiset Kirjakyläpäivät Sysmän torilla.

Kirjakyläpäivillä jaetaan Kirjakyläpalkinto Päijät-Hämettä lähellä oleville kirjailijoille (arvo 1000 €). Palkinnon saajia ovat olleet mm. Sirkka Lassila, Raimo J. Kinnunen, Tiina Pystynen, Katri Lipson, Pirkko Koskimies, Petri Tamminen, Timo Sandberg ja Kimmo Oksanen. Palkinto on jaettu 21 kertaa.

Kirjakyläpäivien teemoja ovat olleet 2013 Metsien kirjat, 2014 Lapset ja lasten kirjat ja 2015 juhlimme ja esittelimme Kirjakyläpäivien 30-vuotista historiaa, 2016 Sysmä-kirjat, 2017 Suomi 100, 2018 Dekkarit, 2019 Nykykirjailijat, 2021 Lukemisen ilo ja 2022 Lukemisen Ilo.

Vuodesta 2011 alkaen on järjestetty kirjallisuustapahtuma Kirjojen Yö. Taiteellisena johtajanamme toimi vuosina 2011-2016 Yleisradion toimittaja Tarleena Sammalkorpi. Tapahtuma koostuu kahdesta osasta, teatteriesitysten illasta ja kirjailijahaastattelujen päivästä. Nykyinen taiteellinen johtajamme on toimittaja J.P. Pulkkinen.

Vuonna 2019 julkaisimme 120-sivuisen kirjan Sysmän Kirjakylä, joka kertoo tapahtumien historiasta yli kolmen vuosikymmenen ajalta. Kirja on lahjoitettu Sysmän kunnanvaltuutetuille ja Sysmän yhtenäiskoulun lukion oppilaille.

Sysmä julistautui Suomen Kirjakyläksi vuonna 1997 ja liittyi kansainväliseen kirjakyläverkostoon (IOB). Kansainväliset Kirjakyläpäivät olivat Sysmässä v. 2002. Voit lukea aiheesta lisää Sysmän kunnan kotisivuilta.
You can read more about IOB from here (http://www.booktown.net/).

Sysmän Kirjakyläyhdistys ry. toimii vapaaehtoisvoimin voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä yhdistyksenä.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää kansalaisten omaehtoista kirjallisuusharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Yhdistys tekee paljon yhteistyötä Sysmän kunnan, kirjaston, kirjailijaresidenssi Villa Sarkian kirjailijoiden kanssa järjestämällä ympäri vuoden kirjallisuustapahtumia ja kirjailijavierailijoita paikkakunnalle.